COSTUM DE PROTECTIE CBR FILTRANT-SORBANT CU STRES TERMIC REDUS

COSTUM DE PROTECTIE CBR FILTRANT-SORBANT CU STRES TERMIC REDUS

Denumire: COSTUM DE PROTECTIE CBR FILTRANT-SORBANT CU STRES TERMIC REDUS

Acronim: LB_ProtSuit

Nr. proiect: 102PTE/2022

Director de proiect: Achim Veronica

Raport Stiintific si Tehnic – ETAPA I – 2022

Raport Stiintific si Tehnic – Etapa 2 – 2023

Etapele proiectului si valoarea bugetului

ANUL

Sursa 1

Buget de stat

(lei)

Sursa 2

Cofinantare

(lei)

TOTAL

(lei)

2022

304.000,00

55.000,00

359.000,00

2023

487.104,00

199.000,00

686.104,00

2024

402.000,00

202.000,00

604.000,00

TOTAL

1.193.104,00

456.000,00

1.649.104,00

Etapa 1 Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare  a demonstratorului  Costumului de protecție CBR filtrant-sorbant cu stres termic redus în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic

  1. Cercetari experimentale privind capacitatea de reținere a agenților chimici de război sub formă de vapori, a materialelor fitrant-sorbante inovative, cu proprietati superioare, din compunerea structurii de confecție a produsului.
  2. Cercetari experimentale cu privire la caracteristicile fizico-mecanice și de permeație a agentilor chimici, biologici și radioactivi prin structuri multistrat inovative (unul dintre straturi fiind materialul filtrant-sorbant), cu posibilă utilzare în realizarea produsului
  3. Cercetari experimentale privind soluții de  autodecontaminare catalitică și fotocatalitică tratamente speciale, precum și procedee de depunere a materialelor nanostructurate pe suporturi textile
  4. Cercetari experimentale cu privire la caracteristicile de confort termic ale structurilor multistrat inovative cu posibilă utilzare în realizarea produsului
  5. Cercetare și proiectarea demostratorului tehnologic al produsului costumul de protecție CBR, filtrant-sorbant cu stres termic redus. Modelari si simulari privind harta temperaturilor/ zonele de supraîncălzire locală pe timpul utilizării produsului în diferite scenario
  6. Diseminarea pe scară largă, prin comunicarea și publicarea națională/internațională a rezultatelor. Realizare pagină WEB a proiectului
Rezultate:
 1. Raport de experimenatre privind capacitatea de reținere a materialor filtrant-sorbante a agenților chimici de război sub formă de vapori
  2. Raport de experimentare privind caracteristicile fizico-mecanice și de permeație a agentilor chimici, biologici și radioactivi prin structuri multistrat inovative (pe bază de materiale filtrant-sorbante)
  3. Raport de experimentare privind decontaminarea catalitică si fotocatalitică a agentilor chimici de razboi,  tratamente speciale, precum și procedee de depunere a materialelor nanostructurate pe suporturi textile.
  4. Raport de experimentare privind caracteristicile de confort termic ale structurilor multistrat cu posibilă utilizate la realizarea produsului.
  5. Studiu privind modelări și simulări privind zonele de supraîncălzire locală pe timpul utilizării produsului în diferite scenarii
  6. 1 articol BDI
  7. Crearea paginii WEB a proiectului

Etapa 2 Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de realizare a demonstratorului  Costumului de protecție CBR filtrant-sorbant cu stres termic redus.  Realizarea și testarea demonstratorului. Proiectarea, realizarea și verificarea funcționalității liniei de fabricație a lotului prototip industrial.  

2.1. Elaborarea specificației de dezvoltare a demonstratorului tehnologic al produsului

2.2. Realizarea demonstratorului costum de protecție CBR, filtrant-sorbant cu stres termic redus

2.3. Testarea și demonstrarea funcționalității demonstratorului tehnologic

2.4. Cercetări privind metoda de fabricație la nivel industrial a produsului

2.5. Elaborarea documentației tehnice de fabricație a produsului (prototip – serie 0)

2.6. Proiectarea liniei de fabricație a costumului de protecție CBR filtrant-sorbant cu stres termic redus (inclusiv a componentelor pentru depunerile/ aplicarea tratamentelor speciale)

2.7. Realizarea liniei de fabricatie a costumului de protecție CBR filtrant-sorbant cu stres termic redus (inclusiv a componentelor pentru depunerile/ aplicarea tratamentelor speciale)

2.8. Diseminarea pe scară largă, prin comunicarea și publicarea națională/internațională a rezultatelor. Actualizare pagină WEB a proiectului

DENUMIRE CAPITOL

VALOARE Buget et 2 / 2023                  [lei]

VALOARE Cofinantare et 2/ 2023
[lei]

Cheltuieli cu personalul  (inclusiv taxele de angajator) [1]

168,400.00

114,721.64

Cheltuieli cu logistica

65,200.00

44,478.36

Cheltuieli de capital

0.00

0.00

Cheltuieli privind stocurile

62,900.00

44,279.85

Cheltuieli cu servicii executate de terti

2,300.00

198.51

Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurna, taxe participare, asigurari de sanatate, taxe de viza)

0.00

0.00

Cheltieli indirecte (regia) [2]

58,400.00

39,800.00

TOTAL

292,000.00

199,000.00

Rezultate:
 1. Specificația de dezvoltare a demonstratorului tehnologic al produsului.
  9. Lot produse (demonstrator – tehnologic): 10 complete
  10. Raport de testare demonstrator tehnologic.
  11. Studiu privind  tehnologia de fabricație la nivel industrial a costumului de protecție CBR, filtrant-sorbant cu stres termic redus.
  12. Documentație tehnică de fabricație produs – prototip industrial
  13. Documentație tehnică pentru linia de fabricatie a produsului – prototip industrial
  14. Linie de fabricatie a produsului – prototip industrial
  15. 1 articol ISI
  16. Actualizarea paginii WEB a proiectului

Etapa 3 Fabricarea lotului prototip și validarea acestuia prin testarea funcționalității acestuia în condiții care simulează condiții reale de contaminare CBR. Cerere brevet. Workshop și diseminare la manifestări tehnico-științifice pe tematica proiectului.

3.1. Fabricarea lotului prototip industrial – serie 0

3.2. Testarea-evaluarea de dezvoltare a lotului prototip industrial – serie 0

3.3. Elaborarea documentației necesare înregistrării unei cereri de brevet de invenție la OSIM

3.4. Workshop, diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice pe tematica proiectului. Finalizare pagină WEB a proiectului

Rezultate:
 1. Lot prototip industrial – serie 0 – 20 complete
  18. Plan de testare-evaluare de dezvoltare a produsului – prototip industrial
  19. Raport de testare-evaluare de dezvoltare a produsului – prototip industrial
  20. Cerere brevet de invenție
  21. Workshop
  22. Stand de prezentare
  23. Articol la o conferință națională/internațională
  24. Pagină WEB a proiectului finalizată
 
ro_RORomână