[IzoEvac] INCINTA PORTABILA PENTRU IZOLAREA SI EVACUAREA PERSONALULUI

[IzoEvac] INCINTA PORTABILA PENTRU IZOLAREA SI EVACUAREA PERSONALULUI

Denumire: INCINTA PORTABILA PENTRU IZOLAREA SI EVACUAREA PERSONALULUI

Acronim: IzoEvac

Nr. proiect: 105PTE/2022

Director de proiect: Istrate Marcel

Raportul Stiintific si Tehnic – IzoEvac – ETAPA I – 2022

 

Etapele proiectului si valoarea bugetului:

 

ANUL

Sursa 1

Buget de stat

(lei)

Sursa 2

Cofinantare

(lei)

TOTAL

(lei)

2022

304.000,00

56.000,00

360.000,00

2023

487.104,00

199.000,00

686.104,00

2024

402.000,00

200.000,00

602.000,00

TOTAL

1.193.104,00

455.000,00

1.648.104,00

 

Etapa 1 Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare a demonstratorului incintă portabilă de izolare şi evacuare a personalului în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic

  1.  Cercetari experimentale privind materialele filtrante/ de retnere a agenilor chimici, biologici si radiologici, cu proprietati superioare, din compunerea subsistemului de filtro-ventilatie cu dublu sens
  2. Cercetari experimentale privind solutii si metode de autodecontaminare catalitica si fotocatalitica
  3. Cercetari experimentale cu privier la caracteristicile mecanice si de permeatie a agentilor chimici prin materiale polimerice avansate.
  4. Cercetari in vederea proiectarii demonstatorului tehnologic al produsului incinta portabila pentru izolarea si evacuarea personaluli. Modelari si simulari privind comportarea la solicitare hidrodinamica a structurii precum si comportarea la solicitari in timpul decompresiei rapide/ accidentale la transportul aerian
  5. Diseminarea pe scara larga, prin comunicarea si publicarea national/ internationala a rezultatelor. Realizare pagina web a proiectului.
Rezultate:

1. Raport de experimenatre privind caracteristicile de filtrare și a căderii de presiune pentru structurile multistrat – filtre combinate complexe

2. Raport de experimentare privind decontaminarea catalitică și fotocatalitică a agentilor chimici de razboi

3. Raport de experimentare privind rezistența mecanică și la acțiunea agenților chimici a materialelor cu posibilă utilizare la realizarea produsului

4. Studiu privind modelarea și simularea fluxurilor de aer în diferite regimuri de funcțioanare, comportarea la solicitări hidrodinamice a structurii și comportarea la solicitări în timpul decompresiei accidentale la transportul aerian.

5. 1 articol BDI.

6. Crearea paginii WEB a proiectului.

 

Etapa 2 Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative de realizare a demnstratorului tehnologic. Realizarea și testarea demonstratorului tehnologic. Proiectarea, realizarea și verificarea funcționalității liniei de fabricație a lotului prototip industrial

2.1. Elaborarea specificației de dezvoltare a demonstratorului tehnologic al produsului

2.2. Realizarea demonstratorului tehnologic al incintei portabile pentru izolarea şi evacuarea personalului

2.3. Testarea și demonstrarea funcționalității demonstratorului tehnologic

2.4. Cercetări privind tehnologia de fabricație la nivel industrial a subsistemului de filtro-ventilație cu dublu sens

2.5. Cercetări privind tehnologia de fabricație la nivel industrial a elementelor construtive ale produsului (cu excepția subsistemului de filtro-ventilație) și asamblarea acestuia

2.6. Elaborarea documentației tehnice de fabricație a produsului (prototip – serie 0)

2.7. Proiectarea liniei de fabricație și de asamblare a subsistemului de filtro-ventilație cu dublu sens

2.8. Proiectarea liniei de fabricație și de asamblare a incintei portabile pentru izolarea şi evacuarea personalului

2.9. Realizarea liniei de fabricație și de asamblare a produsului (inclusiv a subsistemului de filtro-ventilație cu dublu sens)

2.10. Diseminarea pe scară largă, prin comunicarea și publicarea națională/internațională a rezultatelor. Actualizare pagină WEB a proiectului

  

DENUMIRE CAPITOL

VALOARE Buget et 2 / 2023                  [lei]

VALOARE Cofinantare et 2/ 2023
[lei]

Cheltuieli cu personalul  (inclusiv taxele de angajator) [1]

179,400.00

112,548.11

Cheltuieli cu logistica

54,200.00

46,651.89

Cheltuieli de capital

0.00

0.00

Cheltuieli privind stocurile

51,440.00

46,651.89

Cheltuieli cu servicii executate de terti

2,760.00

0.00

Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurna, taxe participare, asigurari de sanatate, taxe de viza)

0.00

0.00

Cheltieli indirecte (regia) [2]

58,400.00

39,800.00

TOTAL

292,000.00

199,000.00

Rezultate

 • Specificația de dezvoltare a demonstratorului tehnologic al produsului.
 • Lot produse (demonstrator tehnologic) – 2 buc. + subansamble individuale
 • Raport de testare demonstrator tehnologic
 • Studiu privind tehnologia de fabricație la nivel industrial a subsistemului de filtro-ventilație cu dublu sens
 • Studiu privind tehnologia de realizare a elementelor construtive ale produsului (cu excepția subsistemului de filtro-ventilație)
 • Documentație tehnică de fabricație a produsului
 • Documentație tehnică pentru linia de fabricație și de asamblare a subsistemului de filtro-ventilație cu dublu sens
 • Documentație tehnică pentru linia de fabricatie și de asamblare a produsului
 • Linie de fabricație și de asamblare a produsului – integral
 • Articol ISI
 • Actualizarea paginii WEB a proiectului

Etapa 3 Fabricarea lotului prototip și validarea acestuia prin testarea funcționalității acestuia în condiții care simulează condițiile reale de contaminare CBR. Cerere brevet. Workshop și diseminare la manifestări tehnico-științifice pe tematica proiectului.

3.1. Fabricarea lotului prototip – serie 0

3.2. Testarea-evaluarea de dezvoltare a lotului prototip – serie 0

3.3. Elaborarea documentației necesare înregistrării unei cereri de brevet de invenție la OSIM

3.4. Workshop, diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice pe tematica proiectului. Finalizare pagină WEB a proiectului

Rezultate:

18. Lot prototip – serie 0 – 5 buc.

19. Plan de testare-evaluare de dezvoltare a produsului;

20. Raport de testare-evaluare de dezvoltare a produsului

21. Cerere brevet de invenție

22. Workshop

23. Stand de prezentare

24. Articol la o conferință națională/internațională

25. Pagină WEB a proiectului finalizată

en_USEnglish