(TIDI) TRUsă INDIVIDUALĂ DE DECONTAMINARE IMEDIATĂ

(TIDI) TRUsă INDIVIDUALĂ DE DECONTAMINARE IMEDIATĂ

Instituţia finanţatoare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNCS-UEFISCDI Programul de finanţare: Planul Naţional III (PN III),Programul 2: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovareSubprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovareInstrumentul de finanțare: Transfer la operatorul economicCodul proiectului: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0132Contract nr. 16 PTE/2016Durata proiectului: 24 luni: 06.10.2016 – 05.10.2018Bugetul proiectului: 1.986.541,00Lei (din care 326.500,00Lei cofinanţare)

  1. Echipa de cercetare

Coordonator: SC STIMPEX SADirector General: ing. Marcel IstrateDirector proiect: dr.ing. Vasile Șomoghi

  • Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie

Director General: col.dr.ing. Gabriel EpureResponsabil proiect: ing. Liliana Rece

  1. Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este asimilarea rezultatelor cercetărilor CCSACBRNE din cadrul proiectului Trusă individuală de decontaminare imediată, prin transferul tehnologiei de fabricație a produsului către agentul economic SC STIMPEX SA.

  1. Abstract

Proliferarea armelor chimice, biologice, radiologice si nucleare (CBRN) constituie o amenințare militară directă pentru populația, teritoriul și forțele aliaților, reprezentând o preocupare serioasă pentru Alianță. Strategia de transformare a Armatei României are drept scop fundamental crearea de noi capabilități militare care să permită forțelor îndeplinirea întregii game de misiuni militare conform cerințelor, standardelor și procedurilor NATO și UE. În cazul incidentelor teroriste de natură CBRN sau în cazul acțiunilor militare cu utilizarea de arme de distrugere în masă, decontaminarea individuală constituie o măsură extrem de urgentă, pentru salvarea personalului din toate categoriile de forţe ale armatei sau din echipele specializate de intervenţie, precum şi a populaţiei civile neprotejate. Orice întârziere are un impact semnificativ asupra îndeplinirii misiunilor de luptă, volumului pierderilor şi succesului recuperării. CCSACBRNE are experienţă în detecția, identificarea și decontaminarea în cazul producerii evenimentelor CBRN şi/sau ecologice. Există, de asemenea, know-how-ul în abordarea cercetărilor specifice decontaminării, prin realizarea de produse şi tehnologii utilizabile în domeniul decontaminării CBRN. Deasemenea, CCSACBRNE dispune de infrastructura specifică pentru cercetare și testare în domeniul CBRN. Astfel, în perioada 2013-2015, în cadrul PSCD al M.Ap.N, în CCSACBRNE a fost realizată la nivel de prototip de cercetare Trusa individuală de decontaminare imediată – TIDI, produs destinat protejării militarilor împotriva agenţilor chimici de război, agenţilor biologic. SC STIMPEX SA este o companie românească specializată în producția de echipamente de protecție individuală și colectivă, echipamente și materiale necesare decontaminării, precum și în proiectarea și realizarea de echipamente și mijloace complexe CBRN. STIMPEX dispune de un compartiment performant de R&D și de capabilitatea de preluare în producție a rezultatelor cercetării.

  1. Rezultate estimate

Rezultatele estimate sunt: realizarea lotului prototip industrial (200 buc.), testarea și evaluarea acestuia într-un mediu relevant pentru condițiile reale de exploatare, testarea operațională la trupe și omologarea produsului. La finalul derulării proiectului vor rezulta un raport complet de testare al prototipului industrial, raportul de testare operațională, auditul configurației fizice, auditul configurației funcționale și analiza omologării oficiale. De asemenea, va fi elaborată și validată tehnologia de fabricație industrială.

  1. Rezultate obținute

Etapa I: Elaborare tehnologie de fabricație la nivel industrial TIDIPerioada raportată: Octombtie 2016 – Decembrie 2016Activități:

  1. Analiza tehnologiei de fabricație a prototipului de cercetare si stabilirea cerințelor pentru trecerea la nivel industrial (responsabil P1);
  2. Elaborare specificație de fabricație prototip industrial TIDI si stabilirea necesarului de utilaje si echipamente pentru instalația pilot industrial. (responsabil CO);

Livrabile:D1. Raport necesar tehnologieD2. Specificație de fabricație prototip industrial( Se vor completa pe parcursul derulării proiectului)

ro_RORomână