Pelicule detasabile pentru decontaminarea metalelor grele si radionuclizilor – StripCoat-HMR

Pelicule detasabile pentru decontaminarea metalelor grele si radionuclizilor – StripCoat-HMR

Instituţia finanţatoare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, UEFISCDI
Programul de finanţare: Planul Naţional III (PN III)
Programul 2: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare
Instrumentul de finanțare: Transfer la operatorul economic
Cod proiect : PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0400
Titlul proiectului: Pelicule detasabile pentru decontaminarea metalelor grele si radionuclizilor

Acronimul proiectului: StripCoat-HMR
Durata proiectului: 18.09.2020 – 16.09.2022

Echipa de cercetare

Coordonator proiect : Stimpex S.A.
Director proiect: ing. Marcel ISTRATE

Parteneri

P1: Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
Responsabil proiect: dr.ing. Gabriela TOADER
P2: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM
Responsabil proiect: dr.ing. Ana-Mihaela GAVRILA
P3: Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie
Responsabil proiect: dr.ing. Ciprian SAU

Scopul acestui proiect consta in transferul unei tehnologii inovatoare de decontaminare, ce presupune utilizarea unor pelicule polimerice exfoliante pentru decontaminarea metalelor grele si radioactive, dinspre mediul academic, catre partenerul industrial STIMPEX S.A. Aceste pelicule polimerice au capacitatea de a ingloba agentul contaminant (metale grele sau metale radioactive) si de a-l inlatura, odata cu detasarea lor, de pe suprafata contaminata. Acesta idee de proiect a aparut pe fondul problemelor extrem de importante legate de protectia mediului, deoarece anual sunt identificate cantitati tot mai mari de deseuri chimice toxice in mediul inconjurator ca urmare a utilizarii cu precadere a metalelor grele si radioactive in domenii foarte importante precum industria de aparare si securitate nationala (capse de aprindere, detonatori), industria energetica nucleara, medicina etc. si care atrag dupa sine consecinte nefavorabile. Pentru a reduce efectele nocive cauzate de acesti contaminanti, acest consortiu isi propune sa dezvolve o metoda inovatoare de decontaminare a suprafetelor. Peliculele polimerice vor fi obtinute la scara de prototip industrial, printr-o modalitate de sinteza verde, utilizand materii prime prietenoase cu mediul inconjurator, biodegradabile, netoxice si ieftine. Solutiile de decontaminate sintetizate vor putea fi aplicate prin pulverizare sau vor putea fi intinse cu ajutorul unei role sau pensule, iar dupa uscare, peliculele obtinute vor putea fi detasate prin simpla lor exfoliere, indepărtând astfel totodata si agentul contaminant inglobat in matricea polimerica a acestora.

Rezultate estimate

Optimizarea tehnologiei de decontaminare a suprafetelor contaminate cu metalelor grele si radioactive utilizand peliculele polimerice exfoliante obtinute din solutiile polimerice fabricate:

  • Proiectarea si executia instalatiei pilot de fabricare a lotului prototip industrial de solutii polimerice de decontaminare
  • Executia lotului prototip industrial de solutii polimerice de decontaminare, utilizand instalația de fabricare dezvoltată
  • Rapoarte de testare – evaluare ale solutiilor polimerice fabricate cat si ale performantelor peliculelor exfoliante obtinute din acestea
  • Diseminarea rezultatelor proiectului

Etapa I

Perioada raportata : Septembrie 2020 – Decembrie 2020

Denumire etapa I : Analiza tehnologiei de laborator și transferul cunoștințelor către partenerul economic in vederea proiectarii și execuției instalație pilot de fabricare a lotului prototip industrial

Activitati:

A1. Analiza tehnologiei de fabricatie a prototipului de cercetare si stabilirea parametrilor tehnici privind fabricarea prototipului industrial
A2. Stabilirea specificatiei tehnice de fabricatie pentru prototipul industrial
A3. Proiectarea si elaborarea documentatiie pentru instalatia pilot de obtinere a solutiilor de decontaminare
A4. Realizarea instalației pilot de fabricație a prototipului industrial
A5. Realizarea unei pagini web a proiectului

Livrabile:

L1. Raport privind stabilirea parametrilor tehnici pentru fabricarea prototipului industrial
L2. Specificație de fabricatie
L3. Documentație de execuție instalație pilot
L4. Website proiect
L5. Raport stiintific

Etapa II

Concluzii

În cadrul Etapei 2/2021 s-au realizat toate activitățile prevăzute în Planul de realizare al proiectului. În baza activităților efectuate pentru optimizarea tehnologiei de obținere a produsului „Pelicule detașabile pentru decontaminarea metalelor grele si radionuclizilor” au fost stabiliți parametrii tehnologici și fluxurile tehnologice ale procesului, iar pe baza acestor informații a fost optimizată și instalația de fabricație a prototipului industrial. Lotul prototip industrial, constând în 50 kg soluție de decontaminare „StripCoat-HMR” a fost supus unui program de testare evaluare pentru validarea îndeplinirii cerințelor impuse acestuia. Testarea prototipului s-a desfășurat conform planului de testare şi evaluare de dezvoltare PTED-StripCoatHMR, având ca documente de bază specificația de dezvoltare SD—StripCoatHMR și specificația de fabricație SF—StripCoatHMR. Produsul a fost testat pentru încercările descrise în PTED. S-a concluzionat că produsul corespunde caracteristicilor tehnice şi de performanță impuse în specificația de dezvoltare a produsului de bază, astfel: – În urma verificărilor inițiale (componența şi aspectul produsului, existența documentelor care atestă calitatea materiilor prime) şi a verificărilor caracteristicilor fizico-chimice a rezultat că produsul corespunde prevederilor documentației, fapt confirmat prin rezultatele prezentate în RTED. – În urma testelor efectuate pentru verificările caracteristicilor de performanță, a rezultat faptul că prototipul realizat corespunde prevederilor specificației de dezvoltare a produsului de bază: Plaja de valori obținute pentru cele trei tipuri de metale grele cât și pentru cele trei tipuri de radionuclizi folosiți la testări pe cinci tipuri de materiale este de 90-97%. În concluzie, în urma desfășurării activităților de testare şi evaluare, în conformitate cu planul de testare şi evaluare de dezvoltare, produsul „StripCoat-HMR – prototip industrial” a corespuns prevederilor specificației de dezvoltare.

Identificarea rezultatelor Etapei 2/2021 si gradul de realizare a obiectivelor

Tabelul 6 din prezentarea de mai jos prezintă rezultatele obținute în cadrul fiecărei activități din această etapă cât și documentația întocmită, conform Planului de realizare al proiectului. Toate obiectivele de management si științifice ale acestei etape au fost îndeplinite in totalitate.

Etapa III

Evaluare de dezvoltare în vederea omologării lotului prototip industrial și întocmirea raportului final

In etapa III/2022 a fost pregătita documentației pentru omologare, a fost solicitata numirea unei comisii în vederea omologării, urmand analiza omologării oficiale și Auditul configurației funcționale. CO-STIMPEX S.A. a emis o cerere pentru numirea unei comisii în vederea omologării, care a fost transmisă către Ministerul Apărării Naționale – Departamentul pentru Armamente Şefului Direcţiei Management şi Programe de Înzestrare. Etapa unica din anul 2022 a atins urmatoarele obiective:

1. Memoriu tehnic in vederea omologării, care are ca anexe documentația întocmita in 2021 (și revizuita in 2022: Specificație de fabricație (valabil prototip industrial); Plan de testare-evaluare a soluțiilor de decontaminare (valabil prototip industrial);Raport de testare-evaluare a soluțiilor de decontaminare (valabil prototip industrial);

2. Analiza omologării oficiale și Auditul configurației funcționale

Etapa a 3 a s-a realizat cu succes si produsul a fost omologat.

ro_RORomână