[BioEnergCell] CELULE DE COMBUSTIE CU ANOZI FARA METALE NOBILE, ALIMENTATE CU BIOETANOL, PENTRU DISPOZITIVE PORTABILE

[BioEnergCell] CELULE DE COMBUSTIE CU ANOZI FARA METALE NOBILE, ALIMENTATE CU BIOETANOL, PENTRU DISPOZITIVE PORTABILE

Denumire: CELULE DE COMBUSTIE CU ANOZI FARA METALE NOBILE, ALIMENTATE CU BIOETANOL, PENTRU DISPOZITIVE PORTABILE

Acronim: BioEnergCell

Nr. proiect: 96PTE/2022

Director de proiect: Somoghi Vasile

Raport etapa I 2022 BioEnerg Cell

Etapele proiectului si valoarea bugetului

ANUL

Sursa 1

Buget de stat

(lei)

Sursa 2

Cofinantare

(lei)

TOTAL

(lei)

2022

305.900,00

64.917,00

370.817,00

2023

676.600,00

183.433,00

860.033,00

2024

210.604,00

100.000,00

310.604,00

TOTAL

1.193.104,00

348.350,00

1.541,454,00

Etapa 1 Elaborarea tehnologiei de fabricație a prototipului industrial BEC si pregătirea execuției lotului prototip industrial BEC
  1. Analiza tehnologiei de fabricație a modelului experimental și stabilirea cerințelor pentru trecerea la nivel industrial
  2. Elaborarea specificației de fabricație prototip industrial BEC și stabilirea necesarului de utilaje, echipamente și materiale pentru realizarea instalației pilot industrial
  3. Prepararea electrocatalizatorilor pentru anod la scală de 10g, 100g și 500 g
  4. Realizarea instalației tehnologice de obtinere a prototipului industrial (pilot).
  5. Diseminarea rezultatelor cercetarii
   Raport de analiză experimentală a caracteristicilor structurale, texturale și de chimia suprafeței ale anozilor.
   – Creearea unei pagini web, realizarea de contacte profesionale si seminarii

Rezultate:

D1. Raport de analiză a tehnologiei de fabricație a celulelor de combustie la nivel industrial.
D2. Necesar de tehnologie pentru realizarea liniei pilot și a lotului prototip industrial.
D3. Documentație de execuție si specificatie de fabricatie prototip industrial.
D4. Tehnologie de obținere a suporturilor oxidici cu suprafață specifică mare.
D5. Tehnologie de sinteză a anozilor fără metale nobile.
D6. Raport de analiză experimentală a caracteristicilor structurale, texturale și de chimia suprafeței ale anozilor.
– Creearea unei pagini web, realizarea de contacte profesionale si seminarii

Etapa 2 Execuția lotului prototip industrial BEC.

2.1 Caracterizarea avansată a anozilor preparați în A.1.3

2.2 Întocmirea procedurilor tehnice de realizare a prototipului industrial BEC

2.3 Pregatirea execuției lotului prototip industrial BEC

2.4 Probe tehnologice pentru instalația pilot de fabricație. Execuția unui lot pre-prototip industrial

2.5 Teste relevante cu lotul pre-prototip. Optimizarea funcțională și constructivă a instalației pilot în funcție de rezultatele testelor.

2.6 Actualizarea documentației de execuție și a specificației de fabricație

2.7 Realizarea lotului prototip industrial BEC

2.8 Diseminarea rezultatelor cercetării
Participarea la cel putin o conferinta pe tematica proiectului, prezentarea prototipului industrial la expozitii sau saloane de inventica, articol in revista internationala. Actualizare pagină web.

Rezultate:

D7. Instalație pilot de fabricație.
D8. Proceduri tehnice de operare a instalației pilot.
D9. Serie mică pre-prototip industrial.
D10. Documentație de execuție prototip industrial actualizată.
D11. Specificație de fabricație actualizată.
D12. Lot prototip industrial.
-Participarea la cel putin o conferinta, prezentarea prototipului industrial la expozitii sau saloane de inventii, articol in revista internationala
Actualizare pagina web

Etapa 3 Testarea în condiții reale a lotului prototip industrial BEC

3.1 Întocmire plan de testare evaluare în condiții reale a lotului prototip industrial BEC

3.2 Parcurgerea planului de testare evaluare cu lotul prototip industrial BEC

3.3 Întocmirea raportului de testare evaluare BEC

3.4 Actualizarea tehnologiei de fabricație și a specificației de fabricație.

3.5 Elaborarea documentației necesare înregistrării la OSIM a unei cereri de brevet de invenție.

3.6 Diseminarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate, participare  la conferințe, saloane de inventică pe tematica proiectului.
Organizarea unui workshop de prezentare a produsului cu participarea factorilor de decizie interesați.
Finalizarea paginii web.

Rezultate:

D13. Plan de testare lot prototip industrial.
D14. Raport de testare lot prototip industrial.
D15. Documentație de fabricație prototip industrial.
D16. Specificație de fabricație actualizată.
D17. Articole de specialitate.
– Cerere de brevet, participarea la cel putin o conferinta, prezentarea prototipului industrial la expozitii sau saloane de inventică, articol in revistă internațională
– Workshop

Rezultate

en_USEnglish