Dezvoltarea unui produs tehnologic – Costum de protectie activa EOD, ID 119658

Dezvoltarea unui produs tehnologic – Costum de protectie activa EOD, ID 119658

La 29.09.2021, STIMPEX SA în calitate de beneficiar în parteneriat cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE – IMNR în calitate de Partener 1 și cu MINISTERUL APARARII NATIONALE, PRIN CENTRUL DE CERCETARE ȘI INOVARE PENTRU APARARE CBRN SI ECOLOGIE în calitate de Partener 2, a început implementarea proiectului „Dezvoltarea unui produs tehnologic – Costum de protectie activa EOD”, cod MySmis 119658, în baza unui contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Scopul proiectului este cresterea investitiilor private in CDI in cadrul STIMPEX SA prin infiintarea unei noi unitati de productie in vederea dezvoltarii unui produs substantial imbunatatit, costum de protecţie activa destinat forţelor de intervenţie EOD, in scopul productiei si comercializarii produsului pe piata produselor pentru securitate.

Obiectivul general al proiectului este colaborarea efectiva dintre intreprinderea STIMPEX SA cu doua organizatii de cercetare independente in vederea schimbului de cunostiinte si tehnologii pentru infiintarea unei unitati noi care sa realizeze si sa comercializeze produsul inovativ „Costum de Protectie Activa EOD”

Rezultatele proiectului constau în crearea unui prototip de cercetare „Complet de protecție activa EOD” si dezvoltarea unei linii tehnologice de fabricație pentru costumul de protecție activa EOD.

Produsul inovativ va fi dezvoltat pe baza de activitati de cercetare industriala si dezvoltare experimentala. 

Sursa de finanțare este Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Acțiunea: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate, Prioritate de investiții PI 1b: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii întreîntreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, Acțiunea: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Valoarea totală a proiectului este de 23.469.263,95 lei, din care valoarea totală eligibilă 21.478.021,93 lei, valoarea eligibila nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 13.075.683,86 de lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 2.307.473,57de lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 6.094.864,50 de lei, iar valoarea neeligibila inclusiv TVA de 1.991.242,02 de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 28  luni, pana la data de 28.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Director de proiect

Marcel Istrate

Tel 0213452173                      

Email office@stimpex.ro

https://www.national.ro/0pp/comunica-de-presa-incheiere-proiect-stimpex-sa-807784.html
en_USEnglish